Stanovení meze balistické odolnosti v50 dle ČSN 39 5360

STANOVENÍ MEZE BALISTICKÉ ODOLNOSTI V50: NORMY PRO VÝROBU A SPECIFIKACI BALISTICKÝCH MATERIÁLŮ, VÝROBKŮ NOŠENÝCH NA TĚLE A BALISTICKÝCH PŘILEB

  • KLASIFIKACE OCHRANY PROTI ÚČINKŮM ETALONOVÝCH STŘEPIN
  • Mez balistické odolnosti V50 – rychlost, která je určena výpočtem pomocí aritmetického průměru ze stejného počtu nejvyšších rychlostí neprůniků a částečných průniků a nejnižších rychlostí úplných průniků v přípustném rozmezí rychlostí.
  • Pro zjištění účinku střepin na vzorek ochranného prostředku se mohou použít dva typy etalonových střepin.

Etalonová střepina TYP A

  • Etalonová střepina, jejíž konstrukce umožňuje vystřelení z hlavně i bez použití výmetného nosiče.
TYP Ráže Tvrdost HRC Hmotnost
A1 5,56 mm 30 ± 1 1,102 ± 0,03
A2 5,56 mm 27 ± 3 1,102 ± 0,03
A3 7,62 mm 30 ± 1 2,85 ± 0,03
A4 12,7 mm 30 ± 1 13,4 ± 0,13
A5 20,0 mm 30 ± 1 53,8 ± 0,26

Etalonová střepina TYP B

  • Etalonová střepina, jejíž konstrukce umožňuje vystřelení z hlavně pomocí speciálního výmetného nosiče.
TYP Ráže Tvrdost HRC Hmotnost
B1 5,56 mm 30 ± 2 1,102 ± 0,02
B2 5,56 mm 30 ± 2 2,786 ± 0,03

Stanovení meze balistické odolnosti v50 dle STANAG 2920

Úroveň F1 F2 F3 F4 F5 F6
Minimální rychlost střepiny V50 m/s 400 450 500 550 600 650
O naší firmě
Výrobce kompletního vybavení balistických vest, protiúderových prostředků, balistických přileb, přídavného pancéřování.