LBP13 TBO 5 CZ

Přední a zadní stand alone panel typu TBO 5 CZ je schopen zastavit všechny střely až do úrovně TBO 5 CZ. Jedná se keramický panel certifikovaný podle ČSN 39 53 60.

Černá
 • Úroveň balistické ochrany:
Stand Alone NIJ typ III+ dle NIJ 0101.04, ICW IV v kombinaci s měkkým balistickým panelem III.A dle NIJ 0101.04, TBO 5 CZ dle ČSN EN 39 53 60
 • Rozměry:
250 x 300 mm 
 • Tloušťka:
18 mm
 • Hmotnost:
2,05 kg
 • Materiál:
keramika B4C
 • Tvar:
multi curve 
 • Speciální odolnost:
7.62x39 FMJ; 7.62x39 API BZ; 7.62x54R FMJ; 5.56x45 SS109; 7.62x54R FMJ v kombinaci s měkkým balistickým panelem III.A .30-06 Spring. M2AP (3 zásahy)
 • Potah:
6.6 Nylon


Požadavky na manipulaci a skladování:

 • Balistický panel nesmí být zatěžován břemeny.
 • Na panel není možné sedat.
 • Je nutné se vyvarovat pádům panelu na zem a i pádům předmětů na panel.
 • Nutná vizuální prohlídka panelu každých šest měsíců. V případě viditelných poškození je nutné panel vyřadit a dál nepoužívat, případně je nutná kontrola výrobce.
 • Čištění panelu pouze čistou vodou.
 • Panel musí být skladován pouze v suchém prostředí se stálou pokojovou teplotou.
 • Panel musí být skladován na výšku.
 • Panel nesmí být vystaven větší teplotě než 70°C.
 • Panel nesmí být vstaven dlouhodobému přímému slunečnímu svitu.

Záruční doba:

Při dodržení všech podmínek správného užívání a skladování je záruční doba balistického panelu 10 let.

Úroveň Ráže Popis střely Hmotnost střely Rychlost střely (V2,25) ± 9,14 m/s Vzdálenost Max. průhyb (v mm)
I .22LR LRN, Remington 2,6 g (40 grain) 329 5m 44
I .380 ACP FMJ RN, Remington R380AP 6,2 g (95 grain) 322 5m 44
IIA 9mm FMJ RN, Remington R9MM2 8,0 g (124 grain) 341 5m 44
IIA 40 S&W FMJ, Winchester B40TC180 11,7 g (180 grain) 322 5m 44
II 9mm FMJ N, Remington R9MM2 8,0 g (124 grain) 367 5m 44
II .357 Mag JSP, Remington R335M3 10,2 g (158 grain) 436 5m 44
IIIA 9mm FMJ RN, Remington R9MM2 8,0 g (124 grain) 436 5m 44
IIIA .44 Mag SJHP Remington R44MG3 15,6 g (240 grain) 436 5m 44
III 7,62mm FMJ, SPIRE PT BT NATO 9,6g (147 grain) 838 15m 44
ČSN 395360 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků
TBO 5 CZ
NIJ STANDARD - 0101.04
III+/AK47
NIJ STANDARD - 0101.04
IV
European standard