Balistický průzorBalistický průzor slouží jako osobní ochranný prostředek určený k ochraně obličejové části hlavy, vhodný proti účinkům střel, střepin a dalším mechanickým zásahům. Vlastní balistický průzor je složen z balistického hledí a součástek, jimiž se k fixuje k vlastní balistické přilbě.

Balistický průzor splňuje podmínky pro ochranu obličejové části hlavy v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné užívání v rozsahu požadovaných balistických specifikací. Samostatný průzor nelze používat, je doplňkem k zmíněné balistické přilbě, a poskytuje stejnou balistickou odolnost jako samotná přilba.

Balistické hledí je složené z průzoru, tj. polycarbonátového kompozitu, dvou kusů úchytů průzoru, které jsou upevněny na vlastní průzor pomocí šroubů a čepu k vlastní přilbě.

Hledí je vyrobené ze speciálního čirého netříštivého polycarbonátu a zajišťuje dobrý a nezkreslující průhled. Ochranná plocha a tvarové řešení neomezuje pohybu hlavy směrem k hrudi.

Po obou stranách se hledí fixuje k průzoru a dále připevňuje k balistické přilbě. Velikost hledí je univerzální.

Lze možné dodávat dvojí typ:

  • s odolností: V50 – B1 min. 650 m/s dle ČSN 39 5360, TBO 2 dle ČSN 39 5360 (tloušťka cca 3 cm) v této verzi může být ve složení dvou vrstev speciálního netříštivého polycarbonátu a jedné vrstvy speciálního nárazuodolného skla nebo jako třívrstvý sendvič speciálního netříštivého polycarbonátu.
  • s odolností: dle Americké normy – level II. (tloušťka cca 2 cm) tento typ je složen z dvouvrstvého netříštivého polycarbonátu

Zkoušky balistické odolnosti se provádějí v souladu s ČSN 39 5360 a jsou doloženy certifikátem a závěrečným protokolem od státem akreditované zkušebny.