Ballistic visor

The ballistic visor is additional equipment for ballistic helmets. The ballistic visor protects the eyes of users against fragments, mechanical impacts and bullets.

Balistický průzor splňuje podmínky pro ochranu obličejové části hlavy v souladu se stanovenými podmínkami pro bezpečné užívání v rozsahu požadovaných balistických specifikací. Samostatný průzor nelze používat, je doplňkem k zmíněné balistické přilbě, a poskytuje stejnou balistickou odolnost jako samotná přilba.

Balistické hledí je složené z průzoru, tj. polycarbonátového kompozitu, dvou kusů úchytů průzoru, které jsou upevněny na vlastní průzor pomocí šroubů a čepu k vlastní přilbě.

Hledí je vyrobené ze speciálního čirého netříštivého polycarbonátu a zajišťuje dobrý a nezkreslující průhled. Ochranná plocha a tvarové řešení neomezuje pohybu hlavy směrem k hrudi.

Po obou stranách se hledí fixuje k průzoru a dále připevňuje k balistické přilbě. Velikost hledí je univerzální.

Lze možné dodávat dvojí typ:

  • s odolností: V50 – B1 min. 650 m/s dle ČSN 39 5360, TBO 2 dle ČSN 39 5360 (tloušťka cca 3 cm) v této verzi může být ve složení dvou vrstev speciálního netříštivého polycarbonátu a jedné vrstvy speciálního nárazuodolného skla nebo jako třívrstvý sendvič speciálního netříštivého polycarbonátu.
  • s odolností: dle Americké normy – level II. (tloušťka cca 2 cm) tento typ je složen z dvouvrstvého netříštivého polycarbonátu

Zkoušky balistické odolnosti se provádějí v souladu s ČSN 39 5360 a jsou doloženy certifikátem a závěrečným protokolem od státem akreditované zkušebny.